OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

Kdo jsme a proč po Vás chceme osobní údaje?

Jsme společnost AZ FOTO s.r.o. se sídlem Solniční 133/5, 602 00 Brno, IČO 29280605, DIČ CZ29280605, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70644 (dále jen „AZ FOTO“ nebo „Správce“). Provozujeme internetový obchod a sběrnu fotozakázek na stránkách www.azfoto.cz a kamenné prodejny se shodným sortimentem služeb a zboží.

Poskytujeme různé druhy fotoslužeb, prodáváme fotografické zboží, oslovujeme Vás jako naše zákazníky prostřednictvím obchodních sdělení, radíme Vám přes telefon a za těmito účely nám poskytujete určité osobní údaje, které dále zpracováváme. Jsme tedy jejich správcem a máme odpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení a za to, že jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy (zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR).

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto jsme přijali celou řadu technických a organizačních opatření za účelem ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

 

Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Na naši společnost AZ FOTO se můžete obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat svá práva subjektů údajů, a to písemně na adrese našeho sídla, nebo elektronicky na e-mailové adrese: kancelar@azfoto.cz .

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací a objednávkou zboží a fotoslužeb

Vaše osobní údaje potřebujeme pro uzavření kupní smlouvy a smlouvy o dílo za účelem vyřízení objednávek a případných reklamací. Zboží a služby na našich stránkách www.azfoto.cz můžete objednat i bez registrace.

Registrace je nutná pro plné využití funkcí editoru fotozakázek (např. ukládání rozpracovaných projektů a nahraných fotografií) a funkcí mého účtu (např. kopírování předchozí objednávky).

Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat například pro sledování marketingových analýz, nebo zasílání newsletterů.

Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím odkazu ve Vašem účtu. Upozorňujeme, že pokud účet zrušíte, budou automaticky a nevratně vymazány i veškeré Vaše uložené fotografie, projekty, zvýhodněné cenové nabídky a historie objednávek. Zrušením účtu přijdete o všechna tato data. Zde také upozorňujeme, že Vaše osobní údaje pak můžeme ještě zpracovávat z důvodu plnění právních povinností dle účetních a daňových zákonů, z důvodu plnění smlouvy, např. v případě reklamace, nebo z důvodu oprávněného zájmu do doby uplynutí promlčecích lhůt nebo při vymáhání pohledávek.

 

Rozsah požadovaných osobních údajů v případě:

objednávky fotoslužeb či zboží přes náš web: jméno, příjmení, adresa, telefon a email. Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČO, DIČ, obchodní firmu a sídlo.

objednávky prostřednictvím aplikace AZ FOTO AlbumMaker: jméno, příjmení, adresa, telefon a email. Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČO, DIČ, obchodní firmu a sídlo.

objednávky zboží a fotoslužeb na prodejně: jméno, příjmení a telefon nebo email pro případné kontaktování ohledně objednávky

Všechny uvedené osobní údaje potřebujeme za účelem vyřízení objednávky, poskytnutí služby či vyřízení reklamace, případně k plnění právních povinností zejména dle účetních a daňových předpisů. Bez jejich poskytnutí nebude moci být objednávka vyřízena. Právními tituly zpracování jsou tak plnění smlouvy a plnění právních povinností, u registrace pak i oprávněný zájem. Oprávněný zájem na zpracování může spočívat také v uchovávání osobních údajů po dobu promlčecí lhůty nebo v případě vymáhání pohledávek.

 

Jste nebo chcete být odběratelem obchodních a marketingových sdělení? Co to znamená z hlediska osobních údajů?

Obchodní a marketingová sdělení jsou zejména nabídky našeho zboží a našich služeb, informace o akčních nabídkách a slevách, dotazníky společnosti Heureka.cz, zasílání měsíčního zpravodaje v elektronické nebo tištěné podobě a zasílání novinek.

Na Vaši emailovou adresu Vám můžeme tato sdělení zasílat:

pokud jste nám poskytli výslovný souhlas, a to v rámci registrace nebo přes naše webové stránky nebo
pokud jste stávajícím zákazníkem, od kterého jsme získali emailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků i bez Vašeho předchozího souhlasu, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (jedná se o tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo v nastavení mého účtu.

 

na našich webových stránkách Používáme cookies. Co jsou a k čemu slouží?

Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.

Zde upozorňujeme, že používáme cookies také externích poskytovatelů reklamních a analytických systémů (Sklik, Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Google Optimizely), které mohou získávat různé osobní údaje, na jejich základě probíhá profilování zákazníků (návštěvníků webu) s cílem přizpůsobit obsah webu a nabídnout reklamy na naše služby a zboží dle potřeby a zájmů našich zákazníků (jde o tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu).

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let, poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Některé osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů, kde je lhůta 10 let. Údaje spojené s registrací účtu do doby zrušení registrace.

 

Kdo má přístup k údajům?

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou AZ FOTO a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s AZ FOTO.

AZ FOTO dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který má k osobním údajům v rámci spolupráce s firmou AZ FOTO přístup. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi největší zpracovatele, které využíváme, patří:

  • ABRA Software a.s.
  • Mindsystem
  • PPL CZ s.r.o.
  • Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o.
  • Zásilkovna s.r.o.
  • Česká pošta, s. p.
  • Seznam.cz, a.s.
  • Google Czech Republic, s.r.o.
  • Heureka Shopping s.r.o.
  • Facebook Ireland Limited

 

A co platební brány?

Pokud využijete při placení objednávky (přes internet) platební formulář (Visa, Mastercard) nebo GoPay, zadáváte platební údaje přímo tomuto poskytovateli a nikoliv nám. Přenosy a přesměrování jsou řádně zabezpečeny bezpečnostní certifikací SSL. 

  

Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů?

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u marketingových a obchodních sdělení);
právo na přístup k Vašim osobním údajům (můžete požádat o přesné informace, jak jsou Vaše údaje zpracovávány);
právo na opravu osobních údajů (jejich aktualizaci či opravu);
právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že neexistuje žádný jiný právní důvod k jejich zpracování);
právo na omezení zpracování osobních údajů (např. v případě protiprávnosti zpracování můžeme přestat částečně zpracovávat Vaše údaje nebo k nim omezit přístup);
právo na přenositelnost osobních údajů (je-li to technicky možné, předáme Vaše osobní údaje v určitém formátu jinému správci);
právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů (v případě zpracování pro účely přímého marketingu .

Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

 

Tato informace může být průběžně aktualizována, poslední aktualizace proběhla dne 1.10.2018

POTŘEBUJETE PORADIT? 
?
X