Obchodní podmínky

Obchodní společnost: AZ FOTO s.r.o.
se sídlem: Solniční 5, 602 00, Brno
IČ: 29280605
DIČ: CZ29250605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 70644
internetový obchod: www.azfoto.cz
prodejny: Zvonařka 471/2b, 602 00, Brno
Solniční 5, 602 00, Brno
Pekařská 88, 602 00, Brno
Václavské náměstí 28, Pasáž Alfa, 110 00, Praha


Objednávka


Objednávka vytvořená prostřednictvím našich webových stránek je považována jako závazná. Je nutné korektně vyplnit všechny požadované údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla (doporučujeme mobilní). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky uzavíráte se společností AZ FOTO kupní smlouvu. O učiněné objednávce je zákazník neprodleně informován e-mailem (popř. telefonicky) na jím zadaný kontakt. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně).

Dodací lhůta


Dodací lhůta běží od okamžiku doručení potvrzení objednávky zpět zákazníkovi (elektronickou poštou). Zboží, které je skladem, je expedováno do 24 hodin. Běžná doba doručení zásilky spedicí PPL je 1 den. Pokud výrobek není možno expedovat do 7 dní, je dodací lhůta sdělena odběrateli elektronickou poštou nebo telefonicky. Nesouhlasí-li odběratel s předpokládanou dodací lhůtou, může objednávku zrušit. V případě osobního odběru je zboží, je-li skladem, připraveno do 1 hodiny (zákazník je e-mailem nebo telefonicky informován). Vyzvednutí zboží je možné kdykoliv v rámci otevírací doby prodejny. Veškeré časové lhůty se vztahují na pracovní dny - např. objednávka podaná v pátek odpoledne bude expedována v pondělí. Objednané zboží s osobním odběrem je rezervováno na vybrané provozovně nejméně 14 dní od okamžiku dodání subdodavatelem. Během této doby je zákazník kontaktován a upozorněn na možnost odběru zboží. Po domluvě je možné dobu rezervace zboží libovolně prodloužit. V případě nevyzvednutí objednaného zboží a neprodloužení rezervace je po této době zboží uvolněno k běžnému prodeji.

Platba za zboží


Platbu lze provést dvěma způsoby. Hotovostní platbou (platba kartou nelze) přímo na kterékoliv prodejně při převzetí zboží nebo zasláním na dobírku prostřednictvím spedice DPD, PPL nebo České pošty. V případě dodání dobírkou na území ČR s celkovou cenou objednávky do 5.000,- Kč je k ceně přičtena částka 100,- Kč (včetně DPH). Při ceně objednávky od 5.000,- do 10.000,- je přičtena částka 70,- Kč (včetně DPH), zakázky s cenou nad 10.000,- Kč jsou rozesílány zdarma.

Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Daňový doklad


Spolu se zbožím obdrží zákazník vždy řádný daňový doklad s rozúčtováním DPH, nebo fakturu. Zákazník si může zvolit, jaká forma dokladu je pro něho výhodnější. Dodavatel je plátcem DPH.

Záruční doba


Záruční doba se u jednotlivých druhů zboží liší (minimální záruční doba činí 2 roky), u všech výrobků poskytujeme záruku v době určené dovozcem (výrobcem), nejméně však v době minimální záruční doby. Délka záruční lhůty je vždy uvedena na záručním listě (je-li k výrobku výrobcem popř. dovozcem dodáván).

Reklamace


Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Případné reklamace lze uplatnit v síti autorizovaných servisů stanovených výrobcem popř. dovozcem. Autorizovaný servis pověřený záručním a pozáručním servisem je vždy uveden na záručním listu. Pokud k některému druhu zboží nedodává dovozce originální záruční list (kabely, nabíječky a jiné doplňky), má zákazník možnost uplatnit reklamaci rovněž u autorizovaného servisu, a to na základě prodejního dokladu.

Reklamaci lze též uplatnit na našich prodejnách nebo zasláním na sídlo firmy.

Při reklamaci je potřeba prokázat zakoupení zboží jehož vady jsou reklamovány. V případě, že byl k výrobku vystaven záruční list, je nutné předložit i jeho originál. O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo u složitějších případů do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady. O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se AZ FOTO s.r.o. se zákazníkem jinak. V případě složitějších reklamací bude rozhodující vyjádření autorizovaného servisu stanoveného dovozcem do ČR.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Náklady spojené s dopravou zboží na reklamaci Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 1. bude předem dohodnuto kam a jakým způsobem bude zboží k reklamaci dopraveno - na emailu kancelar@azfoto.cz (vyloučí se tím pochybení v neúčelném doručení např. jízda autem či meziměstskou dopravou)
 2. reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 3. na kancelar@azfoto.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.) a sken předávacího reklamačního protokolu Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

Odstoupení od kupní smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků na dálku, má kupující spotřebitel právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, Vaše jméno a datum nákupu.

 • Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal-a, zašlete jej bezodkladně do 14 dnů zpět na adresu prodejny.

  a to za následujících podmínek:

  • Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu.
  • Zboží nesmí být používané.
  • Zboží musí být nepoškozené.
  • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
  • S originál dokladem o koupi.
 • Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží a poštovné zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, za předpokladu, že jste zboží vrátili nebo dodali doklad o jeho odeslání..

 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující bez náhrady.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Snížení ceny bude ve výši min. 15% z prodejní ceny zboží.

Ochrana osobních údajů


Všechny uvedené osobní údaje odběratele vč. e-mailové adresy slouží pouze pro komunikaci dodavatele s odběratelem ve věci příslušné objednávky. Dodavatel prohlašuje, že data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani využita pro reklamní účely provozovatele.

zavřít