Zoom

Bajonet Blesk Clona Firmware Hledáček Hranol Konektory LCD panel Napájení Objektiv Obrazové procesory Ovládání Paměťové karty Protiprachová ochrana Skelet Snímací čip Stabilizace obrazu Vyrovnávací paměť Zaostřování Závěrka Zoom Zrcátko Digitál pod lupu, rozcestník a menu

Zoom, neboli transfokátor, jinak také proměnná ohnisková vzdálenost, je dnes již nedílnou součástí fotografování. Lepší kresby obrazu a světelnosti lze sice dosáhnout s pevným ohniskem, ale cena je většinou dosti značná, protože se ve valné většině případů jedná o profesionální objektivy.

U digitálních fotoaparátů se vyskytují převážně motorové zoomy, které jsou poháněné elektromotorkem a ovládané dvojicí tlačítek či elektronickým kroužkem. Jsou sice levnější na výrobu, ale jsou méně přesné nežli ruční zoom a v neposlední řadě se jedná o konzumaci elektrické energie, které u digitálu není nikdy nazbyt. Proto dražší přístroje nabízejí klasický manuální zoom. Digitální fotografie pak přinesla ještě jeden typ zoomu, zoom digitální.

Optický zoom

ukázka Klasický zoom, kterého se dociluje přeskupováním optických skupin a elementů v objektivu. Jedná se o zoom bez ztráty kvality, většinou je však značně omezený rozsahem. Většina současných modelů má 3x až 5x optický zoom, pouze některé modely jsou vybaveny tzv. UltraZoomem, tj. optickým zoomem s rozsahem větším nežli 10x. Největší současný rozsah zoomu je 18x.


Digitální zoom

ukázka Digitální zoom je v podstatě jenom komerční lákadlo. Na displeji fotoaparátu to sice vypadá jako byste zoomovali dále než to dovoluje optický zoom, ale to tak vypadá jenom na displeji fotoaparátu, díky jeho malé rozlišovací schopnosti.

Technicky se totiž digitální zoom provádí výřezem středové části záběru a proto se rapidně snižuje rozlišení zobrazovaného snímku, což ovšem při zobrazení na stejně velikou plochu vede k snížení kvality, tzv. rozpixelování. Například pokud fotíme v rozlišení 1600x1200 a použijeme digitální zoom 4x, tak výsledný záběr sice bude přiblížený 4x, ale pouze v rozlišení zhruba 800x600. Při silnějších zvětšeních vyvstává tento problém více. Sice se některé fotoaparáty snaží dopočítávat mezi-body pro kompenzaci sníženého rozlišení, ale není to ono. Sice je to lepší nežli nic, ale kvalitě optického zoomu se to ani zdaleka nevyrovná.

Většina fotoaparátů umožňuje nastavené plynulého přechodu z optického zoomu na digitální, který je většinou barevně rozlišen na stupnici zoomu zobrazované na displeji. U většiny typů lze tato funkce vypnout a tak používat jenom optický zoom.

V jednom případě lze použít digitální zoom bez ztráty kvality snímku. A to tehdy, pokud navolíme rozlišení mnohem nižší nežli je maximální jaké přístroj podporuje - pak se zhoršení kvality neprojeví, neboť zoom není prováděn výřezem, ale změnou koncentrace aktivních světločivných bodů na snímacím displeji. V podstatě fotoaparát použije pro snímání jen některé body čipu, ale rozložené po celé jeho ploše a v případě pokud je použit digitální zoom, počet použitých bodů na čipu zůstává stejný, jenom se zmenšuje plocha, po které jsou rozptýleny - použité body jsou stlačovány směrem do středu čipu. Díky navolenému nízkému rozlišení jsou vzdálenosti mezi dvěma sousedními použitými body tak velké, že lze zvyšovat jejich hustotu na úkor celkové snímané plochy. Výsledný efekt je digitální zoom bez ztráty kvality. Někdy je tento typ digitálního zoomu označován jako progresivní digitální zoom, extra optical zoom nebo enhanced zoom.

Zoom


Zoom


Soustava čoček v objektivu jenž slouží pro změnu ohniskové vzdálenosti objektivu (přiblížení/oddálení obrazu).
0
Příklad optického zoomu.
1
Příklad digitálního zoomu.
zavřít